Značky

Značka nVent RAYCHEM je synonymem pro samoregulační elektrické kabely a součásti pro doprovodné otápění pro průmyslové, komerční a bytové využití.

V roce 1973 způsobila značka RAYCHEM naprostý převrat v oboru doprovodného otápění, když vyvinula první samoregulační elektrický kabel pro doprovodné otápění. Samoregulační topné kabely byly v té době převratné a dodnes zůstávají jedinečné, neboť automaticky mění svůj výkon, aby vykompenzovaly teplotní změny v potrubí. Další výhodou samoregulačních topných kabelů RAYCHEM je, že je lze zkrátit na potřebnou délku a ukončit přímo na místě, což usnadňuje konstrukční návrh, instalaci a údržbu.

Topné kabely RAYCHEM, vycházející z kultury kvality a novátorství, se staly a nadále zůstávají průmyslovým standardem v oblasti elektrického doprovodného otápění. Díky topným kabelům a součástem zkonstruovaným pro širokou škálu použití a prostředí jsou výrobky RAYCHEM stále uznávány za nejlepší na světě. Skutečnost, že společnost nVent Thermal Management vyrobila v roce 2008 svou miliardtou délkovou stopu samoregulačního kabelu RAYCHEM, zřejmě nejlépe ilustruje, jak je na trhu vnímána kvalita a výhody této značky.

Společnost nVent TRACER Industries, založená v roce 1983, existovala za jediným účelem: konstrukční návrh, dodávka, kompletace a údržba vysoce kvalitních systémů elektrického doprovodného otápění v Severní Americe. V současnosti je společnost TRACER celosvětovým expertem na řešení elektrického a parního doprovodného otápění a je schopna poskytnout kdekoliv na světě služby v oblasti konstrukčního návrhu, dodání a montáž, služby u zákazníka a služby po instalaci.

Značka TRACER, kterou v roce 2001 koupila společnost nVent Thermal Management, je jedinečným poskytovatelem optimalizovaných systémů a řešení doprovodného otápění.  To, že je společnost TRACER expertem v daném oboru, znamená, že se obeznámí se specifickými potřebami vašeho projektu a podniku a navrhne optimalizovaný systém řízení ohřevu, přičemž se soustředí na specializované schopnosti výrobců nejkvalitnějších produktů pro doprovodné otápění, a je prvotřídní servisní organizací, která v současné době existuje, a poskytuje bezpečné, spolehlivé a cenově výhodné instalace doprovodného otápění.

Nejhlavnější je, že servisní skupina TRACER, která spadá pod společnost nVent Thermal Management, považuje za nejdůležitější ze všeho bezpečnost, což názorně dokazuje svou dokonale bezúhonnou historií.  Všechny systémy jsou navrženy tak, aby bezpečně fungovaly, a všechny instalace jsou zkompletovány s využitím osvědčených bezpečnostních metod, vybavení a postupů.

Společnost nVent PYROTENAX, založená v roce 1949, se rychle stala přední světovou společností ve výrobě kabelů s minerální izolací (MI) a příslušenství pro širokou škálu průmyslového a komerčního doprovodného otápění, protipožárních a výkonných elektroinstalačních kabelů a měření teploty.

V současnosti zůstává PYROTENAX nedílnou součástí řady značek společnosti nVent Thermal Management. Výrobky PYROTENAX představují ideální řešení pro mnohé obtížné a náročné instalace. Jsou vhodné k použití v nebezpečných, radioaktivních anebo vysokoteplotních prostředích a jejich elektrické topné kabely a kabeláže jsou k dispozici pro širokou škálu průmyslového, komerčního a bytového využití: udržování procesní teploty, ochrana potrubí před zamrznutím, ochrana před sněhem a náledím, kritické zabezpečovací obvody a snímání teploty.

Systémy detekce úniku kapalin nVent TRACETEK se používají již přes 25 let k detekci úniků vody ve výpočetních zařízeních, kde monitorují skrytá potrubí a ventily pod vyvýšenými podlahami v počítačových místnostech.  Snímací kabel TRACETEK, který je skutečně novátorským systémem, je schopen rychle lokalizovat rozlití kapaliny a upozornit příslušné pracovníky, čímž eliminuje nebo alespoň zmírní škodu, kterou mohou způsobit neoznámené úniky.

Historie vývoje systému detekce úniku kapalin TRACETEK se započala v Kalifornii již v polovině 80. let dvacátého století. Byl vytvořen v hlavním středisku výzkumu a vývoje společnosti nVent RAYCHEM Corporation jako vedlejší produkt práce související s distribuovanými anodovými systémy pro katodovou ochranu potrubí.

V pozdější době, když se podniky na celém světě začaly více zaměřovat na ochranu životního prostředí, vznikly pro systém detekce úniků TRACETEK společnosti nVent Thermal Management další trhy a stále rovnoměrně rostou. Systémy detekce úniku kapalin TRACETEK lze využít k monitorování úniků uhlovodíkových paliv v soustavách nádrží, potrubích a systémech s hydranty, detekci rozlití vodnatých chemikálií v polovodičových továrnách a farmaceutických závodech a detekci úniku silných kyselin při výrobě umělých hnojiv, zpracování minerálů a rafinaci ropy. Kromě toho, že zajišťují včasnou detekci, jsou systémy TRACETEK také schopny monitorovat potrubí s přesností +/- 1 metr.

Connection and Protection